Ugrás a tartalmakhoz


Fotó

Tájékozódási Tereplovaglás


 • Please log in to reply
510 válasz a témához

#81 napkelet

napkelet

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 317 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 16. - 12:35

Kedves Lovasok. Érdekelne, hogy a közeljövõben lesz-e a Bakonyban (lehetõleg Zirc vagy Veszprém környékén) tájékozótási verseny.Érdekelne, (nem csak engem) hogy mikor lesz, kb mennyi a nevezési díj, útvonal stb... segítségeteket elõre is köszönöm :ang:

#82 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 16. - 16:40

A versenyek helyszínei, amirõl én tudok: -Pécsely -Bakonykoppány -Sümeg idén újabb helyszínként: -Tapolca -Kõvágóörs (?) Októberben pedig ettõl a versenysorozattól függetlenül van egy GPS-es verseny, ez Dörgicsén van. Üdv

#83 Méz

Méz

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 5.203 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 21. - 17:20

Most kaptam meg a módosított versenyszabályzatot. Bemásolom ide, hogy minden érdeklõdõ részére hozzáférhetõ legyen. Külön nagy változásnak tartom az 1.4-es bekezdést.


Tájékozódási tereplovaglás

Versenyszabályzat
Készült: 2009. januárjában


1. Mi az tájékozódási lovaglás – TREC
TREC = Techniques de Randonee Equestre de Competition

Ezen lovassportág eredete Franciaországba nyúlik vissza, és az elnevezés is innen ered. Magyarországon „Tájékozódási tereplovaglás”-nak nevezik.

1.1 T.R.E.C.
Egy hivatalosan elismert verseny, amelyet hazai és nemzetközi szinten is ûznek. A Veszprém Megyei szabályok ezen versenyforma hivatalos irányelveit veszik alapul. Hivatalos formában a verseny 3 részbõl áll (tájékozódási lovaglás, higgadtsági/terepvizsga, belovagoltsági vizsga): Veszprém Megyében a 2008-as évtõl kezdve elõször csak tájékozódási lovaglást írunk ki, további bõvítéseket tervbe vettünk.

1.1.1 Tájékozódási verseny

A versenyzõk segédletként térképet kapnak, amely megjelöli az ellenõrzési pontokat.

1.1.2 GPS navigációs verseny

A versenyzõk segédletként GPS koordinátákat és alaptérképet kapnak (ezen nincsenek feltüntetve az ellenõrzési pontok).
1.2 A lovas
A tájékozódási lovaglás résztvevõinek gyakorlott tereplovasoknak kell lenniük. A térkép és az iránytû gyakorlott használata is szükséges. Az egyedi versenyben induló lovasnak 18 évesnek kell lennie, csoportversenyben fiatalabb lovasok is megengedettek, alsó korhatár 12 év. Ezen esetben legalább egy lovasnak 18 év felettinek kell lennie a csoportban.
A versenyen indulhatnak azok a sporttársak, akik:
 érvényes nevezéssel rendelkeznek
 viselik az elõírt védõfelszerelést (kobak).
A versenyzõ köteles sportszerûen versenyezni, a versenyen való jelentkezéstõl a verseny befejezéséig a versenybíróság utasításait betartani, a versenyszabályzatot, a természet- és környezetvédelem szabályait és az egyéb elõírásokat megtartani. A verseny tartama alatt köteles a rendezõség által adott rajtszámot jól láthatóan viselni.
Ruházat: sportszerû, közízlést nem sértõ lovas öltözet. Kobak viselése kötelezõ. (Cross- kobak, 3 vagy 4 ponton záródó).
Engedélyezett segédeszközök: a tájfutás, és egyéb lovas sport megengedett eszközei.

1.3 A ló
A ló legalább 4 éves, jó fizikai és pszichikai állapotú, belovagolt. Szerszámzat, nyeregtípus megengedett, tetszõleges. A verseny alatt a ló védelme és egészsége mindig az elsõ helyen áll.

1.4. Állategészségügyi rendelkezések

A lónak lóútlevéllel kell rendelkeznie. (2008-ban oltási igazolvány még elfogadott, amelyben igazolni kell a rendszeres lóinfluenza elleni oltások 6 havonta való megtörténtét).
A versenybíróság feladata a start elõtt a résztvevõ lovak egészségi állapotának ellenõrzése (sántaság).
A verseny alatt a pálya egy – rendezõk által –meghatározott pontján kötelezõ állatorvosi vizsgálatra kerül sor, melyet az állatorvos a versenykartonon igazol, és a vizsgálattal töltött idõ a versenyzõ idejébõl levonásra kerül.
Amennyiben a verseny közben a ló megsérül, vagy lesántul, a lovasnak kötelessége a versenyt feladni, és a lovát a legrövidebb úton bevezetni a célba. Ennek elmulasztása esetén a versenybíróság a versenyzõt kizárja.
1.5 Startszám
Minden résztvevõ kap egy számot, amit kisorsolunk. A számot jól látható helyen, a lovas felsõ testén rögzítjük. A sorsolás a verseny kezdete elõtt kb. egy órával lesz, a technikai megbeszélés alatt. A startsorrend megegyezik a kisorsolt számok sorrendjével. A versenyzõk a tájékoztatóban meghatározott idõkülönbséggel indulnak. A versenyzõk sorrendjét legkésõbb a tervezett rajt elõtt 1 órával jól látható helyre ki kell függeszteni.

2. Versenykategóriák

2.1. A” nehéz: max. 20-25 km, max. 12 ellenõrzõ pont, szintidõ 2 óra
2.2. „B” könnyû: max. 15 km, max. 8 ellenõrzõ pont, szintidõ 1.5 óra

A szakasz a lovas tájékozódási képességeit ellenõrzi. A szakaszt a terep adottságaihoz kell igazítani (pl. talaj, dombok stb.), hogy a megadott tempó / járómód megadás a mellett az elõírt idõt be lehessen tartani. A megfelelõ tájékozódási technikai színvonallal és fizikai igénybevétellel kell a gyõztes idõket megtervezni.

2.3. Elbírálás formája.
Térképes tájékozódás egyéni és csapat verseny
GPS tájékozódás egyéni és csapatverseny.
2.4. Egyéni kategória
A lovas egyénileg oldja meg feladatát, és az egyéni teljesítményét értékelik.
2.5. Csapatverseny
Egy csapat minimum 2 fõ és max. 5 fõbõl áll össze. A feladatot a csapat tagjai közösen oldják meg. Csapatverseny esetén a csapat utolsó lovasának beérkezési ideje a mérvadó.
2.6 Veszprém megyei bajnokság
A megyei Lovas Szövetség kiírja a megyei bajnokságot A. (nehéz) kategóriában. A bajnokság több fordulóból áll. A verseny egy pontrendszeren alapul. Minden sikeres , értékelt versennyel pontokat gyûjt a versenyzõ (ld. 5.). Az a lovas, aki az év folyamán a legtöbb pontot gyûjtötte, nyeri meg az egyéni bajnokságot. Az a csapat, aki az év folyamán a legtöbb pontot gyûjtötte, nyeri meg a csapatbajnokságot. Ugyanez az értékelése a GPS-es kategóriában indult versenyzõknek is. A csoportversenyben a csoportnak legalább 2 azonos csapattagból kell állnia, akik az egyes versenyeken elindulnak.

3. Verseny leírása, ellenörzõ pontok, versenypálya
3.1. A lovas tájékozódási verseny, olyan tájékozódási szakág, ahol a versenyzõ / megbízható lovas tudással / lovon nyeregben, térkép és tájoló segítségével elõírt sorrendben kell, hogy ellenörzõ pontokat érintsen, melyek a térképen jelölve vannak.
A versenypálya hosszát minden alkalommal le kell mérni, és iramát A. (nehéz) kategória 300 m/percben, B. kategória (könnyû) 250 m/percben kell meghatározni, és ez alapján az alapidõt kell megállapítani.

3.2.Versenyfeladat: a kijelölt pályán a kiirt szintidõn belül végig lovagolni. A versenyzõ az ellenörzõ pontok között maga választja meg az útvonalát.
A versenyeken a pontos térképolvasásnak, a helyes útvonalválasztásnak kell ötvözõdnie a kiváló lovas tudással és a pálya a megfelelõ iramú pontos leküzdésével.

3.3.Az ellenõrzõ pont a versenypálya megjelölt tereppontja. Az ellenõrzõ pont lehet a terepnek bármely a térképen azonosítható síkrajzi, vízrajzi, domborzati, növényzeti eleme vagy annak részlete. Az ellenõrzõ pontokat bója jelöli. Ennek leírását a tájékoztató tartalmazza.
A verseny elõtt a pályakitûzõ jelöli ki az ellenõrzõ pontokat.

3.4. A pontérintés igazoló felszerelés
A pontérintés igazolását maga a versenyzõ végzi. A bóján vagy annak közvetlen környezetében rögzített igazoló felszerelés lehet:
 lyukasztó;
 elektronikus ellenõrzési rendszer;
 zsírkréta (lehetõség szerint kerülendõ).

A versenybíróság a pontérintés igazolására versenyzõkartont, vagy elektromos azonosítót köteles adni a rajt elõtt kiadni. A versenyzõ köteles a versenyzõkartont egyértelmû és megfelelõ helyen, megfelelõ sorrendben lyukasztani, a kartont illetve az elektronikus azonosítót a célban leadni.

4. A térkép
Valósághûen ábrázolja a versenyterep síkrajzát, terepfedezetét, vízrajzát és domborzatát. Méretaránya lehetõség szerinti.
Ha a térkép nem vízhatlan anyagból készült, akkor a versenybíróságnak fóliát kell biztosítania.

Tartalmazza:
 a rajt és cél helyét, egyenlõ oldalú háromszöggel, R és C betûkkel jelezve;
 az ellenõrzõ pontok helyét 5-6 mm átmérõjû körrel jelölve.

Az ellenõrzõ pontokat a rajttól a célig egyenes vonallal, érintési sorrendben össze kell kötni. Az ellenõrzõ pontok mellett a pont sorszámát fel kell tüntetni.

5. Eredménymegállapítás és helyezések
 A versenyzõ ideje a rajttól a célig felhasznált idõ órában/percben/másodpercben mérve. startonként.
 A rajt idõmérése a rajtvonalon történik, a rajt pillanatát hangjelzéssel jelezni kell.
 A célban az idõmérés a célvonalon történik, amikor a ló szügye a cél síkját elért
 Helyezések megállapítása a rajttól – célig felhasznált idõ mérésével történik
 Holtversenyt ki kell hirdetni.
Az a versenyzõ nyeri a versenyt, aki a legtöbb pontot legrövidebb idõ alatt gyûjti be és
érkezik a célba
 A Veszprém Megyei Bajnokságban szerzett pontok:
I. helyezés 10 pont
II. helyezés 8 pont
III. helyezés 6 pont
IV. helyezés 5 pont
V. helyezés 4 pont
VI. helyezés 3 pont
VII. helyezés 2 pont
VIII. helyezés 1 pont

5.1. Nem értékelhetõ a versenyzõ:
 a versenyt feladta;
 nem lovagolt át a célvonalon
 a dupla szintidõt túllépte;
 nem sorrendben érintette az ellenõrzõ pontokat
 a versenyzõkartont elhagyta, vagy másra bízta;
 a versenybíróság kizárta;
 az indulási feltételeknek nem tett eleget.
 a ló kizárása az állatorvos vagy a bíró által versenyalkalmatlanság miatt

Az eredményhirdetést lehetõleg a verseny színhelyén, a tájékoztatóban megadott idõpontban és módon tartják meg.

6. Technikai részletek
6.1 Nevezés és regisztráció
A nevezés történhet postai/email úton, ill. a verseny helyszínén, a Versenykiírásban megadott idõpontig. Mindkét esetben szükséges a Nevezési lap kitöltése.
A versenyen nem nevezhet az, aki a verseny bizalmas adatainak – rajt, cél, ellenõrzõ pont, versenypálya – birtokában van.
A versenyzõ a verseny megkezdése elõtt regisztrálja magát. Aláírásával igazolja a regisztrációs lapon, hogy a versenyen saját felelõsségére vesz részt, és befizeti a nevezési díjat, ami a Megyei Bajnokságban minimum 4.000.- Ft/versenynap. A kétnapos verseny mindkét napja külön versenynapnak számít.
6.2 A versenykiírás, tájékoztató
A versenykiírásnak tartalmaznia kell:
 a nevezés határidejét
 a találkozás helyét és idejét (részletesen a megközelítés lehetõségeit);
 az eredményhirdetés idejét és helyét;
 a versenypálya hosszát és a szintidõket;
 a térképpel kapcsolatos tudnivalókat;
 az ellenõrzõ pontok megadási módját, felszerelését, a pontérintés igazolásának módját;
 az esetleges egyéb tudnivalókat: ajánlott felszerelés, étkezés, parkolási lehetõség, stb.;
 a szállással kapcsolatos tudnivalókat.
 állategészségügyi és biztonsági feltételeket.
6.3 A tájékozódást segítõ információk átvétele
A tájékozódási versenyszámban indulók az ellenõrzési pontokat feltüntetõ térképet, a GPS navigációs versenyszámban indulók a GPS koordinátákat és az alaptérképet a rajt elõtt a tájékoztatóban meghatározott idõben kapják meg.
A rajt elõtt a versenyzõk számára 30 perc felkészülési idõt kell biztosítani.
Ha a versenyzõ a versenybíróság hibájából kési le a rajtot, akkor új rajtidõt kap. Ha a versenyzõ saját hibájából kési le a rajtot, akkor a lehetõ legrövidebb idõ alatt ki kell engedni, de új rajtidõt nem kap.
6.4 A cél és célba érkezés
A cél pontos helyét a terepen meg kell jelölni célfelirattal.
A célban a célbíró rögzíti a beérkezõ versenyzõ idejét. A célban a versenyzõ köteles a versenyzõkartonját vagy elektronikus azonosítóját és startszámát leadni.
6.5 A kísérõk és a nézõk
Kötelesek a versenybíróság utasításait betartani, a terepen a versenyt nem zavarhatják, a versenyzõknek nem adhatnak olyan segítséget, amely a verseny eredményét befolyásolhatná.

7. A Versenyrendezõk
7.1. A versenybíróság
A Versenybíróság minimum három fõbõl áll. A Versenybíróság elnökébõl és két tagból.
A Versenybíróság elnöke az a személy, akit erre a feladatra a verseny rendezõje felkér, illetve kijelöl. Kiválasztja és felkéri a Versenybíróság többi tagját, a versenytitkárt, a rajtbírót és a célbírót, a médiával történõ kapcsolattartásért felelõs személyt, a technikai (pályakijelölõ) team-et. Felelõsségi körébe tartozik:
 a versenykiírás, versenyértesítõ/tájékoztatóban foglaltak betartása és betartatása
 a nevezés lebonyolítása, a versenyzõk fogadása;
 a pálya kijelölésének elfogadása;
 a természet- és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása;
 az eredmény idõbeni kihirdetése.

Dönt a versenyen felmerült és a versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben. Joga van elõre nem látott és a verseny lebonyolítását akadályozó idõjárási vagy a versenyzõket veszélyeztetõ bármilyen körülmény esetén a versenyt berekeszteni vagy a pályákat, versenyidõket módosítani. A változást köteles azonnal hivatalosan közölni a verseny résztvevõivel.
Akadályoztatása esetén a Versenybíróság tagjai közül kijelölt helyettes veszi át feladatát.

7.2. A rajtbíró
Feladatai:
 felel a versenyzõk idõben történõ szabályos indításáért;
 nyilvántartást vezet az elindult versenyzõkrõl, errõl a célbírót tájékoztatja.

7.3. A célbíró
Felel:
 a cél elépítéséért, az ott szükséges technikai eszközök biztosításáért;
 a versenyzõk befutási idejének helyes megállapításáért és rögzítéséért; a célidõket folyamatosan rögzíti, elkészíti az eredménylistát.

7.4. A pályakitûzõ(k)
Felel(nek):
 az ellenõrzõ pontok, a rajt, a cél helyének pontos kitûzéséért; ,
 az ellenõrzõ pontok idõbeni kihelyezéséért;
 a berajzolt versenytérképek helyességéért;
 a pontmegnevezések szabályszerûségéért.

7.5. Média
A rendezõ fél által kijelölt személy tarthatja velük a kapcsolatot. A versenypályára csak a kapcsolattartásra kijelölt rendezõvel mehet ki.
A Versenykiírás külön mellékletben tartalmazza a Nevezési lapot.
A rendezõ fél biztosítja:
 térkép, fólia, rajtszám.
A versenyzõ által felhasználható:
 tájoló.

GPS navigációs versenyszámban indulók kötelesek GPS-rõl gondoskodni.

8. Viselkedés a versenyen
A versenyzõk egymásnak csak olyan segítséget nyújthatnak, amely nincs összefüggésben a tájékozódással.
A verseny résztvevõi kötelesek a Versenybíróság utasításait betartani.
A ló jólétének és egészségének az elsõ helyen kell állnia.
9. Az óvás
Óvást adhat be a csapatvezetõ, edzõ, versenyzõ.
Óvás tárgya lehet: : a pálya bármely része, a verseny eredménye, az eredmény értesítõ, a versenyszabályzat megsértése a résztvevõk vagy a rendezõk részérõl.
Benyújható írásban a Versenybíróságnak, a helyszínen, az óvási díj egyidejû befizetésével.
Óvási díj témánként és aláírónként a kiírás szerinti összeg.
Az óvást a Versenybíróság köteles elbírálni, és az eredményt kihirdetni.

9. A Veszprém Megyei Bajnokság értékelése:
Versenyszámonként az elsõ helyezett lovas nyolc bajnoki pontot, a másodiknak elért hetet, harmadiknak elért hatot, negyediknek elért ötöt, ötödiknek elért négyet, hatodiknak elért hármat, a versenyt eredményesen befejezett lovasok pedig egy pontot kapnak. A bajnokságban pontegyenlõség esetén mindig a jobb helyezést elért lovas illetve csapat kerül elõnybe. A csapat és egyéniben gyûjtött versenypontokat külön kell értékelni.


És itt van a 2009-es versenynaptár:

Tájékozódási lovas terepverseny
Veszprém Megyei Bajnokság 2009
- versenynaptár -1. forduló: Sümeg (kapsolattartó/rendezõ: Capári Róbert)
Idõpont: 2009.03.07.-03.08 (szombat-vasárnap)

2. forduló: Pécsely (kapsolattartó/rendezõ: Andratschke Tinus)
Idõpont: 2009.04.25 (szombat)

3. forduló: Bakonykoppány (kapsolattartó/rendezõ: Kocsis László)
Idõpont: 2009.06.20. (szombat)

4. forduló: Kõvágóõrs (kapsolattartó/rendezõ: Hajdú László)
Idõpont: 2008.06.21.

5. forduló: Tapolca (kapsolattartó/rendezõ: Pék László)
Idõpont: 2009.08.29. (szombat)

6. forduló: Sümeg (kapsolattartó/rendezõ: Capári Róbert)
Idõpont: 2009.09.?? – 09.?? (szombat - vasárnap)

7. forduló: Pécsely – döntõ és bajnoksági hirdetés
Idõpont: 2009.10.24. (vasárnap)
KLK-Lovasklub

#84 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 21. - 17:39

Sziasztok! Juhéééé, köszönjük Méz a versenynaptárt! (mármint, hogy fel is tetted ide:) De rögvest lenne hozzá egy kérdésem: Ott a június 20-21-ei hétvégén tényleg 2 verseny lesz a 2 nap 2 különbözõ helyen? Mert ez elég nagy kib*szás volna....:( Nagyon szeretném remélni, hogy ez csak elírás, mert így nem volna túl logikus:( Vélemények? Köszi! Márti

#85 Méz

Méz

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 5.203 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 21. - 17:46

Ott a június 20-21-ei hétvégén tényleg 2 verseny lesz a 2 nap 2 különbözõ helyen? Mert ez elég nagy kib*szás volna....:( Nagyon szeretném remélni, hogy ez csak elírás, mert így nem volna túl logikus:(
Vélemények?
Köszi!
Márti


Sztem az ott a tavalyi dátum. Lehet még idénre nem tudtak konkrétat. Majd gondolom menet közben pontosítják az idõpontokat. :)

#86 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 21. - 18:17

Majd meglátjuk, de a 7bõl 4en szerintem ott leszek minimum :) A kõvágóörsi az idõponttól függ, mert 1 hétvégén 2 verseny azért sok kicsit :) A legfonotsabb változás az, hogy valamelyik bójánál lesz egy ellenõrzési pont, ahol egy állatorvos nézi a lovakat és méri a ló pulzusát.

#87 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 21. - 18:19

Köszi a válaszokat, én azért még nagyon reménykedek, hogy változni fognak azok az idõpontok ott június 20-21-én. Mi, a csapattársammal nagyonnagyon szeretnénk ott lenni minden fordulón:)

#88 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 22. - 19:22

Most kaptam az egyik szervezõtõl, egy helyreigazítást, hogy a kõvágóörsi forduló idõpontját elírták, és július 11-én lesz!! Juhhuuu, így tényleg minden fordulóra el tudok majd menni! Ja, és azt is megkérdeztem, hogy veszprém megyei bajnokságot idén is csak haladó kategóriában írnak ki. Viszont lenne még egy kérdésem: AKi volt esetleg tavaly a sümegi fordulók valamelyikén, nem tudna segíteni, hogy volt-e külön kezdõ és haladó kategória? És ha nem, akkor milyen hosszú volt a táv? Köszi, Márti

#89 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 22. - 22:54

Volt külön kezdõ kategória is Sümegen, a táv így kb 5 km-vel rövidebb (de ez attól függ mennyit keversz ;) ), és kevesebb pont van, a szivatósakat nem kapják meg a kezdõk. A kõvágóörsi hírnek meg én is örülök, így esélyesebb, hogy megyek rá! (Kérdés, dolgozom-e :P )

Edited by skatya, 2009 február 22. - 22:57.


#90 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 22. - 23:03

Köszi az infot skatya, akkor már csak el kell dönteni, h be merjük-e majd vállalni a haladót :rolleyes: (mert igaziból az lenne az igazi, ha a bajnokságért is versenyezhetnénk,és ugyebár az csak haladóban lesz...)...már ha most lesz egyáltalán 2 kategória Sümegen, mert a kiírásban ugyebár nem szerepel...Asszem erre rákérdezek a héten majd a rendezõnél:)

#91 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 február 23. - 8:13

Ezt a döntést rátok bízom. Ha az elején elkapod a ritmust, akkor lazán megtalálsz minden pontot. De ha valami bezavar, a legegyszerûbb pontot is órákig lehet keresni. Én legutóbb a pécselyi õszi fordulón így jártam. Sajna ezért csúsztunk le a megyei 2. helyrõl. De többet nem fogadom be a csapatba azt az embert, aki hozzásegített az akkori idegállapotomhoz ;)

#92 bullyka

bullyka

  Új vendég

 • Fórumtag
 • 8 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 9. - 13:15

Sziasztok! Volt valaki hétvégén Sümegen?:)

#93 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 9. - 13:34

Szia, igen, én voltam:) Egy barátnõmmel párosban indultunk, azt nem mondanám, hogy nagyon nagy közünk lett volna a helyezések eldöntéséhez, de nagyon jól éreztük magunkat, és ezúton is köszönöm mindenkinek a jó hangulatot aki ott volt! Mellékesen meg levontuk a nagy tanulságot, hogy van még mit fejlõdnünk:) De legalább van célunk;-) Puszi, Márti

#94 beild

beild

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 121 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 9. - 16:48

Szia, Én is voltam :) Nagyon jó volt fõleg, mert most megtaláltam minden pontot :) Bár lehettünk volna kicsit többen skatyáék kicsit hiányoztak, na de majd Pécselyen... Remélem tudunk menni és nem jön közbe semmi sem addig.

#95 bullyka

bullyka

  Új vendég

 • Fórumtag
 • 8 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 9. - 19:58

Szuper! Gratulálok nektek!:) Én is szeretnék eljutni, csak pénz hiányában...:( Képek nem készültek? :kir:

#96 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 9. - 22:02

Takácsék ott voltak? Mert elvileg mentek... Amúgy a pécselyin mindenképp ott leszünk! Már elvileg a lovam is megvan rá :)

#97 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 10. - 8:57

Szia! Igen, voltak a Takácsék:) A pécselyi fordulón meg találkozunk :yeah:

#98 Sparrow

Sparrow

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 40 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 10. - 23:34

Sziasztok! Én tavaly hallottam elõször errõl a tájékozódási versenyrõl, már akkor is nagyon érdekelt, de nem nagyon volt rá érkezésem. Idén viszont lovasbarátokkal tervbe vettük:) Az adott fordulókra a nevezési lapokat honnan lehet (majd) megszerezni?

#99 beild

beild

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 121 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 11. - 9:17

Sziasztok!

Én tavaly hallottam elõször errõl a tájékozódási versenyrõl, már akkor is nagyon érdekelt, de nem nagyon volt rá érkezésem. Idén viszont lovasbarátokkal tervbe vettük:)

Az adott fordulókra a nevezési lapokat honnan lehet (majd) megszerezni?


Szia Sparrow,

Amikor megkapom a következõ forduló jelentkezési lapját szívesen átküldöm neked. Ha neveztek, akkor utána már benne leszel az adatbázisban és akkor biztos fognak téged is értesíteni minden versenyrõl ami Veszprém megyében lesz.

Üdv,
Ildi

#100 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 11. - 10:03

... de ha írsz egy e-mailt Tinus-nak (Csikós-lovasudvar,Pécsely) hogy szeretnél nevezni, és kérsz te is nevezési lapot, és értesítést a versenyekrõl e-mail-ben, akkor tuti szívesen segít! klk@canet.hu vagy info@csikos-lovasudvar.hu

Edited by skatya, 2009 március 11. - 10:03.


#101 Sparrow

Sparrow

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 40 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 11. - 10:53

Kösz szépen! Remélem, legkésõbb a harmadik fordulón már ott lehetek. Kíváncsi vagyok rá, egy újabb idegen hely, idegen lovakkal hogy fog hatni a lovamra. Az eddigiek alapján valószínûleg nem fogja túlságosan felzaklatni magát, de majd meglátjuk...

#102 Méz

Méz

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 5.203 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 30. - 10:05

Sziasztok!

Most érkezett a legközelebbi versenyrõl a tájékoztató, mely április 25.-én lesz Pécselyen.

Itt van a versenykiírás.
Nevezési lap és miegyéb letölthetõ a Csikós-Lovasudvar honlapjáról. :)

#103 Fehérló fia

Fehérló fia

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 221 hozzászólás

Közzétéve 2009 március 31. - 15:03

Sziasztok. Jol hangzik a versenykiírás,csak sajna anyagi korlátok miatt nem lesz alkalmam kiprobálni. :( Nekem kicsit messze van minden helyszin. Baranya megyében nem lehetne szervezni tájékozodási versenyt? Azért lélekben veletek vagyok és várok minden élménybeszámolot. :)

#104 beild

beild

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 121 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 1. - 12:47

Sziasztok.

Jol hangzik a versenykiírás,csak sajna anyagi korlátok miatt nem lesz alkalmam kiprobálni. :(

Nekem kicsit messze van minden helyszin.

Baranya megyében nem lehetne szervezni tájékozodási versenyt?

Azért lélekben veletek vagyok és várok minden élménybeszámolot. :)


Ha megszervezed, megyünk :)

#105 Fehérló fia

Fehérló fia

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 221 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 1. - 18:35


Ha megszervezed, megyünk :)

AH.Én vagyis mi megszerveznénk,és szivesen látnánk titeket is,de jo lenne hozzá egy sokat látott lovas ember seggitsége. :P

Valami hasonlo szokott lenni nálunk is .Tájékozodásrol,csapatrol,kincskeresésröl és sok sok feladatrol szol.Csak mifelénk nem az idõ számit.

Tavasszal Old cowboy ranch,szervezésében,az õsz eleji pedig Bükkösdön kerül megrendezésre.

/Ha sikerül képet is mellékelek./

#106 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 1. - 22:31

Fehérló fia! Ha lesz versenykiírás, ide mindenképpen tedd ki, mert engem is érdekelne!;-) Üdv, Márti

#107 Fehérló fia

Fehérló fia

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 221 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 2. - 14:22

[quote name='Milli' date='2009.04.01, 23:31' post='698123'] Fehérló fia!

Ha lesz versenykiírás, ide mindenképpen tedd ki, mert engem is érdekelne!;-)

Üdv,
Márti

Szia Milli.

Máj.2-án lesz a nagykozári "derbi",a bükkösdi +valamikor õsszel.

Küldök egy linket nézz be az OLD COWBOY-ék oldalára,õk lesznek a májusi rendezök. :rolleyes: http://www.grullo.hu/

Üdv:Zsike

Edited by Fehérló fia, 2009 április 2. - 14:23.


#108 Fehérló fia

Fehérló fia

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 221 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 22. - 10:33

Szia Mindenkinek.

Mindig ilyen halott ez az oldal,vagy mindenki lozik ezerrel és nem ér rá gép elõtt ülni? :confused:#109 beild

beild

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 121 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 22. - 11:26

Szia, Sajnos nem túl felkapott ez a topik :( akkor kerülnek bele csak hozzászólások, ha lezajlott egy verseny, de remélem ez majd kicsit változni fog... Egyébként hétvégén verseny Pécselyen amit már nagyon várok, remélem jó lesz és valami kezelhetõ lovat fogok majd kapni. Ildi

#110 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 22. - 11:31

Hát akkor én is hozzászólok, hogy kissé felpörögjünk:) Pécselyre már mi is ezerrel készülünk, egyébiránt mi (barátnõmmel/csapattársammal) pénteken lemegyünk már, ugyhogy pénteken már a pécselyi dombokon fogunk lovagolni! Remélem sokan leszünk,és verseny után este nagy buli lesz:) Márti

#111 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 26. - 19:38

Sziasztok!
Úgy nézem a topiknak nem sikerült felpörögnie, de gyanítom azért, mert a legtöbben akik ezt a topikot olvasgatják, az elmúlt 2-3 napban pécselyen pörögtek:)
Jelentem, mi egyben hazaértünk (a futo kereke is kibirta:) aki érti:)), köszönjük a hétvégét a szervezõknek, és a sok-sok nevezõnek, merthogy rekord-sokan voltunk:)
A pálya nem volt könnyü; nekünk sikerült minden pontocskát megtalálni, és ezzel a terepversenyes pályafutásunk alatt (3 fordulo) elõször megtörtént, hogy néhány csapatot megelõztünk:D Ugyhogy a fergeteges hangulat melett most ezért is nagyon jól éreztük magunkat!
Az egyetlen kis bibi mindenben, hogy a következõ foruló csak 2 hónap mulva lesz...:( De már alig várom!
Skatya: várjuk a képeket!!!;-)
Szép Estét!
Márti

#112 beild

beild

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 121 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 7:29

Sziasztok, Én is remekül éreztem magam Pécselyen (csakúgy mint tavaly :) ). Sajnos én nem találtam meg minden pontot, de majd legközelebb :) Márti: Örülök annak, hogy a futó kibírta hazáig és remélem a vasárnapi lovaglás is jól sikerült... Tényleg készültek képek a Takácsról és a Dollyról?

#113 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 8:16

Na én is végre netközelbe keveredtem... Tegnap még annyi energiám volt, hogy elkezdjem a feltöltést, aztán el is aludtam...

...a Lacika akkor jól felpumpálta este a kereket ezek szerint :D

Nos akkor íme, itt vannak a KÉPEK!

Jó nézegetést!

Az album végén vannak a vasárnapi lovaglásról is fotók.

Összevetve nekem nagyon tetszett ez a hétvége, jó idõnk volt szerencsére, jól le is sültünk páran :)
..és ismét állhatok neki gondolkodni egy cikken, mivel Tinus megkért, hogy írjak most is valamit...
Üdv
Kata

#114 Milli

Milli

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 129 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 10:28

Kata!! Én nem tudom megnyitni a képeket...kér jelszót hozzá... Mit kéne csinálnom? Vagy én vagyok a béna? Ildi: ha igaz akkor a Kata által feletett képek között kel lennie olyannak amin a Dollimon ül a Takács:)

#115 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 14:14

Véletlenül benyomtam hogy levédje jelszóval a belépést, most már elvileg mûködik nélküle! Üdv: Kata

#116 Méz

Méz

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 5.203 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 16:45

Pompás, Kisfiú, Madár?
Próbálni életben maradni Pompás hátán :gm:
Legalább a patájukat rendbe tetette verseny elõtt?
Csodálkozom, hogy Földes nem adta oda a haldoklófélben lévõ Charliet is... :rolleyes:

Szépek a tájképek, és sok régi ismerõst látni a bulizós képeken. :)
Hanyadikok lettetek az elit szõlõsi-lovakkal?

#117 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 17:35

5.-ek lettünk ha jól emlékszem 15 csapatból...
Az elit szõlõsi lovak nagyon jók voltak, csak a felszerelésük nem volt olyan szép, ez meg rontja az összképet.
Madár meg jóideje nem szõlõsi ugyebár :)
Pompi az elején igen ficánkolt, de a végére jobban teljesített, mint Kisfiú. Az végig pörgött, mint a motolla. A patájukkal se volt gond, ha emlékezetem nem csal... Amúgy pénteken dõlt el azt hiszem, hogy Földes ad lovat, addig úgy volt, hogy nem is tud minden ember indulni. Még Szenátort adta, meg még egy hókás sárgát.

Nekem most ez a kedvenc képem :)

#118 Méz

Méz

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 5.203 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 17:40

Jó kép, én is néztem. ;) Jól tartja magát ez a Madár! Kisfiú már nem fiatal, és párszor megjárta a Cincók-"tábort" is, ezért kissé leharcolt már szegény. Pompinak meg mindig is volt menõkéje. De még ilyen kunsztot nem láttam tõle. Igaz, nemtom idén ültek-e rajta már, vagy hányszor ültek. :D :gm:

#119 skatya

skatya

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 810 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 17:55

Mert mennyi idõs Kisfiú? Végül is Madár is már 14... Pompás csak az elején parádézott, a startnál... Meg akarta örökíttetni magát.... Utána már szépen jött végig, hiba nélkül :)

#120 Méz

Méz

  Törzsvendég

 • Fórumtag
 • 5.203 hozzászólás

Közzétéve 2009 április 27. - 17:59

Kisfiú 16-17, és sokat volt használva. Cincók fogatban hajtotta szanaszét... Idõsebbnek hittem Madarat. Akkor még egész fiatalon volt Szõlõsön. Igaz is, akkoriban még Charlie is kiváló formában volt.